KONKURSY

/KONKURSY
KONKURSY2020-12-15T13:09:17+01:00

INFORMACJA

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż termin składania ofert na konkursy w ośrodkach opolskim (konkurs 2 – opolskie), podkarpackim (konkurs 6 – podkarpackie), oraz warmińsko-mazurskim (konkurs 5 – warmińsko-mazurskie) ulega wydłużeniu do 17 grudnia 2020r. Zachęcamy do składania ofert.
Z wyrazami szacunku
Zespół Fundacji DIES MEI.

Ogłoszenie Konkursów

Fundacja Dies Mei realizująca zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości ogłasza konkurs „Pomoc Postpenitencjarna”.

1. Celem konkursu na rzecz Pomocy Postpenitencjarnej (zwanego dalej Konkursem) jest Promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych, działań o charakterze edukacyjnymi informacyjnym, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych,

2. Projekty wyłonione w Konkursie mogą obejmować działania w ramach 4 priorytetów:

• promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych,
• działania o charakterze edukacyjnymi informacyjnym,
• organizowanie i prowadzenie szkoleń,
• organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych.

3. Zakres geograficzny Konkursu
W ramach Konkursu planowane jest dofinansowanie projektów na rzecz pomocy
postpenitencjarnej realizowanych na terenie Polski w województw:
konkurs 2 – opolskie,
konkurs 4 – dolnośląskie,
konkurs 5 – warmińsko-mazurskie,
konkurs 6 – podkarpackie.

4. Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie
Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i
fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy.

5. Wysokość dofinansowania
W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie dwóch projektów w
wysokości do 5.000 zł.

6. Termin i sposób składania wniosków

Termin składania wniosków mija 11 grudnia 2020 r. o godz. 22:00.
Wnioski składa się na adres e-mail: ppp@diesmei.pl

7. Harmonogram konkursu:
1 ogłoszenie konkursu – 5 grudnia 2020 r.,
2 składanie wniosków – 11 grudnia 2020 r.,
3 ogłoszenie rezultatów konkursu na stronie internetowej oraz przelew środków – do 14 grudnia 2020 r.,
4 realizacja projektu: od 14 grudnia do 23 grudnia 2020 r.,
5 złożenie sprawozdania z realizacji projektu – do 28 grudnia 2020 r.

8. Dodatkowe informacje o konkursie:
Szczegółowy zakres konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do
konkursu, tryb i procedurę wyboru wniosku i procedury kontrolne, kryteria formalne,
merytoryczne, kwalifikowalność kosztów oraz listę niezbędnych załączników określa
Regulamin konkursu umieszczony na stronie www.diesmei.pl

– OGŁOSZENIE KONKURSÓW-

Fundacja Dies Mei realizująca zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości ogłasza konkurs „Pomoc Postpenitencjarna”.

1.Celem konkursu na rzecz Pomocy Postpenitencjarnej (zwanego dalej Konkursem) jest Promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych, działań o charakterze edukacyjnymi informacyjnym, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych,

2. Projekty wyłonione w Konkursie mogą obejmować działania w ramach 4 priorytetów:
• promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych,
• działania o charakterze edukacyjnymi informacyjnym,
• organizowanie i prowadzenie szkoleń,
• organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych.

3. Zakres geograficzny Konkursu
W ramach Konkursu planowane jest dofinansowanie projektów na rzecz pomocy postpenitencjarnej realizowanych na terenie Polski w województw:
konkurs 2 – opolskie,
konkurs 3 – podkarpackie,
konkurs 4 – śląskie,
konkurs 5 – warmińsko-mazurskie,

4. Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie
Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy.

5. Wysokość dofinansowania
W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie dwóch projektów w wysokości do 5.000 zł.

6. Termin i sposób składania wniosków
Termin składania wniosków mija 30 listopada 2020 r. o godz. 22:00.
Wnioski składa się na adres e-mail: ppp@diesmei.pl

7. Harmonogram konkursu
– ogłoszenie konkursu – 23 listopada 2020 r.
– składanie wniosków – 30 listopada 2020 r.
– ogłoszenie rezultatów konkursu na stronie internetowej oraz przelew środków – do 3 grudnia 2020 r.
– realizacja projektu: od 4 do 21 grudnia 2020 r.,
– złożenie sprawozdania z realizacji projektu – do 28 grudnia 2020 r.

8. Dodatkowe informacje o konkursie:
Szczegółowy zakres konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, tryb i procedurę wyboru wniosku i procedury kontrolne, kryteria formalne, merytoryczne, kwalifikowalność kosztów oraz listę niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu umieszczony na stronie www.diesmei.pl.

– OGŁOSZENIE KONKURSÓW-

Fundacja Dies Mei realizująca zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości ogłasza konkurs „Pomoc Postpenitancjarna”.

1. Celem konkursu na rzecz Pomocy Postpenitencjarnej (zwanego dalej Konkursem) jest Promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych, działań o charakterze edukacyjnymi informacyjnym, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych,

2. Projekty wyłonione w Konkursie mogą obejmować działania w ramach 4 priorytetów:

• promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej
readaptacji skazanych,
• działania o charakterze edukacyjnymi informacyjnym,
• organizowanie i prowadzenie szkoleń,
• organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych.

3. Zakres geograficzny Konkursu

W ramach Konkursu planowane jest dofinansowanie projektów na rzecz pomocy postenitencjarnej realizowanych na terenie Polski w województw:
• konkurs 1 – łódzkie,
• konkurs 2 – opolskie,
• konkurs 3 – podkarpackie,
• konkurs 4 – śląskie,
• konkurs 5 – warmińsko-mazurskie,

4. Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie
Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy.

5. Wysokość dofinansowania

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie dwóch projektów w wysokości do 5.000 zł.

6. Termin i sposób składania wniosków

Termin składania wniosków mija 20 listopada 2020 r. o godz. 20:00. Wnioski składa się na adres e-mail: ppp@diesmei.pl

7. Harmonogram konkursu

• ogłoszenie konkursu – 05 listopada 2020 r.
• składanie wniosków – 20 listopada 2020 r.
• ogłoszenie rezultatów konkursu na stronie internetowej oraz przelew środków – do 27 listopada 2020 r.
• realizacja projektu: od 28 listopada do 21 grudnia 2020 r.,
• złożenie sprawozdania z realizacji projektu – do 28 grudnia 2020 r.

8. Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, tryb i procedurę wyboru wniosku i procedury kontrolne, kryteria formalne, merytoryczne, kwalifikowalność kosztów oraz listę niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu umieszczony na stronie www.diesmei.pl .

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda