O FUNDACJI2020-10-15T13:20:36+02:00

– O Fundacji

Pomysł powołania fundacji pojawił sie w 2016 roku w środowisku osób związanych z niesieniem pomocy osobom potrzebującym. Wspierając podopiecznych jako priorytet uznaliśmy pomoc niepełnoletnim i w 2016 roku pomoc ta osiągnęła poziom, z którego możemy być usatysfakcjonowani. Rozmawiając z osobami szukającymi wsparcia wytypowaliśmy kolejne dwie grupy, które niewątpliwie pozostają bez właściwej pomocy: osoby starsze i samotne, oraz ofiary przestępstw.

W ramach fundacji gromadzimy osoby z doświadczeniami na wielu płaszczyznach życia społecznego i biznesowego. Dlatego też posiadamy wiele kompetencji, które są niezbędne do udzielania pomocy ale również dające możliwość wskazania kierunku rozwoju samych poszkodowanych.

Mamy doświadczenie:

 • udzielaniu pomocy ofiarom przestępstw na terenie województwa pomorskiego, oraz województwa łódzkiego,
 • wspieranie osób wykluczonych na terenie całego kraju,
 • prowadzenie terapii z osobami uzależnionymi, na terenie powiatu pabianickiego i miasta Łodzi,
 • prowadzenie terapii z osobami wykluczonymi społecznie, w tym trwale bezdomnymi,
 • efektywnie korzystamy z grantów, jak i dotacji, w tym środków unijnych,
 • potrafimy prowadzić wieloletnie programy pomocowe,
 • modernizujemy lokale w celu prowadzenia działalności charytatywnej,
 • współpracujemy z mediami,
 • współpracujemy z samorządami,
 • nasi założyciele mają doświadczenie w zarządzaniu fundacjami i środkami publicznymi,
 • potrafimy prowadzić rozmowy biznesowe z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami,
 • posiadamy doświadczenie w interpretacji prawa w tym prawa karnego i finansowego.
STATUT

– O Projekcie

MISJA: Chcemy aby każdy z nas miał równe szanse do wspaniałego życia.

WIZJA: Dobre uczynki są najbardziej dochodową inwestycją w przyszłość. Inwestując nasz czas i finanse w pomoc przynajmniej jednej osobie wierzymy, że wsparcie otrzymają kolejne.

WARTOŚCI: W naszej działalności Fundacja Dies Mei i wszystkie osoby zaangażowane w jej prace kierują się ściśle określonymi wartościami. Oto one:

 • Partnerstwo. Działamy we współpracy z innymi podmiotami aby nasza pomoc była bardziej skuteczna i kierowana do najbardziej potrzebujących. Jesteśmy otwarci na dialog z podmiotami, instytucjami i osobami z naszego otoczenia, aby lepiej poznać potrzeby grup społecznych dla, których pracujemy.
 • Pasja. Wspieramy bo mamy świadomość, że każdy zasługuje na wspaniałe życie.
 • Transparentność. Nasza działania są przejrzyste.
 • Szacunek. Nie czynimy innym co nam jest nie miłe.
 • Odpowiedzialność. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, które pozwalają podejmować dojrzałe i odpowiedzialne decyzje.

– MISJA –

Chcemy aby każdy z nas miał równe szanse do wspaniałego życia.

– WIZJA –

Dobre uczynki są najbardziej dochodową inwestycją w przyszłość. Inwestując nasz czas i finanse w pomoc przynajmniej jednej osobie wierzymy, że wsparcie otrzymają kolejne.

– WARTOŚCI –

W naszej działalności Fundacja Dies Mei i wszystkie osoby zaangażowane w jej prace kierują się ściśle określonymi wartościami.

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda